Architectuurdiensten

Als Architecten realiseren wij alle soorten Projecten en Bouwopdrachten (nieuwbouw, transformaties en restauraties) op het gebied van architectuur en andere aanverwante vakgebieden (opbouw, stedenbouw, binnenhuisarchitectuur, tuin- en landschapsaanleg).
Ons werkdomein omvat zowel kleinschalige ingrepen, zoals kleine transformaties voor particulieren met een beperkt budget, als projecten voor de overheid of voor immobiliënmaatschappijen met privé kapitaal.

Sinds 2012 realiseren wij ook sleutelklare projecten voor buitenlandse klanten die naar een woning aan de Costa Blanca uitkijken. Wij adviseren hen over alle nodige aspecten en dit in hun eigen taal daar wij vloeiend Engels, Frans en Nederlands spreken.

Onze manier van werken is te vergelijken met die van een kleermaker, elk project ontwikkelen we hand in hand met onze klanten, om zo tot een resultaat te komen dat precies past bij hun wensen.

Transformaties

Wij realiseren uw transformatieproject, wij zorgen voor alle vergunningen en administratieve toelatingen (bouwvergunningen, aanvang of verloop der werken), en leiden het werk tot volledige voltooiing. Indien gewenst, zorgen wij voor een integrale service waarbij wij ons gelasten met de contracten met alle betrokken partijen (ondernemingen, kantoren, bedrijven, enz.). Uiteraard adviseren wij u ook met de uitrusting en het meubilair van uw lokaal of woning.

• Voorstudies

• Project

• Leiding der werken

• Administratief beheer

• Planning der werken

• Uitrusting

• Interieur

Woningen

Indien u geïnteresseerd bent in het bouwen van uw eigen woning, kunnen wij u helpen voor het vinden van het ideale perceel, uw hele project stap voor stap met u verwezenlijken; en in uw naam het volledige beheer van het werk waarnemen. Tijdens het ontwerpproces kunt u met behulp van virtuele realiteit controleren of het eindresultaat precies aan uw wensen voldoet. Wij zullen een planning voor u opmaken waarin alle processtappen zijn uitgelegd, met vermelding van de kosten en mijlpalen, zodat u het op elk moment kunt controleren.

• Zoeken naar de grond

• Project

• Leiding der werken

• Administratief beheer

• Planning der werken

• Interieur

• Tuinaanleg

Promoties

Wij zijn experts in de woningbouw in zowel de publieke als de particuliere sector. Wij weten perfect wat een bouwpromotor van een architect verlangt, en kunnen aldus een uitstekende service bieden. Wij kunnen ruimte optimaliseren en maximum rendabel maken, aangepaste kwaliteitsvolle en solvabele oplossingen ontwikkelen binnen een bepaald budget, dit allemaal met echt korte termijnen. Onze projecten worden grondig uitgevoerd, want zij zijn de basis van een rendabele investering.

• Haalbaarheidsstudie

• Project

• Leiding der werken

• Engineering

• Verkoopdocumentatie

• Diensten na verkoop

• BIM Technologie

Technische Bijstand

Als Technische Architecten nemen wij de technische verantwoordelijkheid op van onze eigen werken, wat een extra zekerheid biedt en de kosten reduceert. In deze context verlenen wij ook technische bijstand aan andere beroepsmensen, zowel tijdens het project als tijdens de bouwfase, waarbij ze van onze opleiding en ervaring als Architecten gebruik kunnen maken, wat bepaald een toegevoegde waarde verleent aan de afwikkeling van de werken.

Leiding van de werken

Wij voeren facultatieve bestuurstaken uit wanneer wettelijk de functie van Directeur van de Werken verplicht is, zowel voor werken die we zelf ontworpen hebben als voor werken die bedacht zijn door andere architecten, aan dewelke wij een bijkomende vertrouwensgraad verlenen dankzij onze ervaring als architect.

 • Economische Controle

 • Technisch toezicht

 • Einddocumentatie van het werk

Veiligheid & Gezondheid

Wij maken een risicoanalyse van het werk en definiëren de gepaste veiligheidsmaatregelen  voor de menselijke en materiële middelen die zullen worden ingezet tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden, in overeenstemming met het geplande vorderingsritme ervan. Onze ervaring op dit gebied is uitgebreid en varieert van kleine ingrepen in lokalen tot grote residentiële projecten waarbij meerdere bedrijven en werklieden betrokken zijn.

• Basisstudie van Veiligheid en Gezondheid

• Eigenlijke studie van Veiligheid en Gezondheid

• Goedkeuring van de Veiligheidsplannen

• De Veiligheidsplannen

• Coördinatie van Veiligheid en Gezondheid

Kwaliteitscontrole

Wij volbrengen de studie van de kwaliteitscontrole in overeenstemming met de geldende voorschriften en zoals aangegeven in de uitvoeringsplanning, en verzekeren het toezicht op het werk op elk voorgeschreven niveau; controle op de documentatie, op de productie en de uitvoering, ervoor zorgend dat elk werkgeheel uitgevoerd wordt volgens de vooropgezette kwaliteitsstandaarden.

• Boek van beheer van de Kwaliteitscontrole

• Leiding van de Kwaliteitscontrole

• Boek van het Bouwwerk

• Beheerplan van het bouwafval

Consulting Diensten

Als beroepsspecialisten met meer dan 15 jaar ervaring, verlenen wij allerlei technische bijstand in verband met de productie, het beheer en de marketing van de architectuur. Dank zij onze kennis van de administratie en de regels die gelden in de bouwsector, kunnen wij diensten verlenen als raadgever en beheerder teneinde eender welke verplichting van technische, wettelijke en/of economische aard te vervullen.

Raadgeving

Wij bieden technisch advies voor elk type van activiteit of aspect in verband met de bouwsector. De domeinen die onze technische adviezen dekken zijn menigvuldig, en in wezen gaat het om het verzamelen van informatie over een onderwerp waarbij een technische uitspraak en / of economische waardering moet gedaan worden in verband met goederen, producten, diensten of schade.

 • Raporten

 • Adviecen

 • Certificaten

 • Waardering en Taxaties

 • Pathologie

 • Energie-efficiëntie (CEE)

 • Technische inspecties (ITE, IEE)

Beheer

Elke ondernomen activiteit impliceert noodzakelijkerwijs het verkrijgen van diverse vergunningen van het openbaar bestuur, nutsbedrijven of andere overheidsinstanties. Het van tevoren kennen van het wettelijk kader, de stappen die moeten ondernomen worden en de vakmensen die moeten betrokken worden, is een groot voordeel bij het plannen van eender welk initiatief. Wij bieden een planning voor elk initiatief die men denkt te zullen ondernemen, alsook voor het beheer ervan, zodat men op voorhand de beperkingen en mogelijkheden kent die de activiteit met zich meebrengt, en zodoende een toegevoegde waarde aan de besluitvorming geeft.

• Bouwvergunningen

• Vergunningen voor de (aanvang van) de werken

• Milieuvergunningen (CAI, DRA, AA)

• Projecten op grond buiten de stedenbouw

Project Management

Heel vaak werken wij met klanten die onwetend zijn van het complexe proces van de bouwsector, waarin meerdere factoren, procedures en variabelen tussenkomen die, indien niet van tevoren in rekening gebracht, aanzienlijke afwijkingen in tijd en kosten kunnen teweegbrengen. Geconfronteerd met dit probleem stelt ons bureau een geïntegreerd beheerservice of geïntegreerde directie van het project voor, bestaande uit planning, coördinatie en toezicht op het beheer van het project vanaf het begin tot de voltooiing ervan, waardoor het tijdschema, de kosten en de kwaliteit volgens vooraf gestelde doelen gehaald worden.

• Strategische Consulting

• Haalbaarheidsstudies

• Masterplan

• Contracten

• Coördinatie

• Technisch Toezicht

CANTÓ ARQUITECTOS

(+34) 965 163 014

(+34) 679 941 684

canto@cantoarquitectos.es

Plaza Portal de Elche 6, 1, 03001

Alicante, Spanje