Wij voltooein het huis RM

Wij leggen de laatste hand aan huis RM, een project van FAR Studio, een architectenbureau uit Madrid en goede vrienden, met wie wij ons beperkt hebben tot het projectmanagement van dit bouwwerk, meer bepaald onder de vorm van technische assistentiediensten binnen de leiding van de werken, veiligheid en gezondheid en kwaliteitscontrole. Aangenaam om te werken met Francisco Alonso en zijn team.

Lees meer
Afwerking van de controleraad van de benaming Wijn van herkomst Alicante

De werken voor de controleraad van de benaming “wijn van herkomst Alicante” zijn afgerond. Het is een bouwwerk waarvan wij het project uitgevoerd hebben met Consuelo Arguelles, mentor en vriend. En hoewel we de werken niet geleid hebben en het resultaat ver staat van wat we ons voorgesteld hebben, doet het ons plezier dit nieuws te delen.

Lees meer
Inhuldiging van Juan XXIII

Vandaag vindt de inhuldiging plaats, door een deel van de leden van het stadsbestuur van Alicante, van de verbeterde toegankelijkheid van fase 7 van de wijk Johannes XXIII. Een werk dat toegang verleent voor voetgangers en voertuigen tot sociale woningen. Een initiatief van uitgesproken sociale aard in een erg vervallen wijk van de stad, waarvan wij hopen dat het een beetje zal bijdragen om het leven van de inwoners te verbeteren.

Lees meer
Huis GNMB: Klaar om ingewijd te worden

Eindelijk beëindigen we de integrale renovatie van een oud huis in het centrum van Alicante met de bedoeling de wensen van een koppeltje met hele duidelijke ideeën waar te maken. We hopen dat we erin geslaagd zijn.

Lees meer
We beëingen de hoofdzetel van CESSER

Na een lange bouwfase van bijna drie jaar, beëindigen we de werken van het gebouw dat de toekomstige hoofdzetel gaat worden van CESSER en waarvoor we een kwaliteitsvolle technische bijstand hebben geleverd.

Lees meer