Wie zijn wij

Wij zijn een architectenbureau met zetel in Alicante sinds 2005.

Onze beroepsactiviteit vindt normaliter plaats binnen het geografische gebied van de Gemeenschap van Valencia, meer bepaald aan de Costa Blanca, en behelst voornamelijk de verwezenlijking van architectonische projecten en bouwwerken, zowel voor de overheid als voor de privésector. Anderzijds heeft de ontwikkeling van onze beroepsactiviteit ons in de loop der jaren geleid naar andere aanverwante beroepsdomeinen, voor dewelke wij eveneens diensten verlenen zoals technische assistentie en consulting van welke aard ook.

Tijdens onze professionele loopbaan hebben wij projecten van elke soort behandeld, wat ons toegelaten heeft de beste consultants, bouwheren, industriëlen etc. te ontmoeten en te selecteren, en tevens een grondige kennis te verwerven van het beheren van het hele bouwproces. Hierdoor bieden wij gewoonlijk aan onze klanten de gelegenheid om ze te vertegenwoordigen, handelend als enige gesprekspartner tegenover eender welke betrokken partij, in de eerste plaats voor de taken van beheer, coördinatie, controle en verwezenlijking van het proces.

De aard van het werk van het bureau is quasi artisanaal en zeer ter zaak, en hier houden wij van. Wij verstaan ons werk als een proces van blijvende uitmuntendheid met een dubbele doelstelling: de klant of gebruiker volledig tevreden stellen en de schoonheid nastreven doorheen het bouwwerk. Om dit doel te bereiken zijn strengheid, ernst en engagement de sleutels van onze werkwijze. Wij houden woord en drijven onze verbintenissen door tot hun finale voltooiing.

Wij vragen onze klanten niet om ons simpelweg te geloven, in de plaats ervan stellen wij hen gedetailleerde werkschema’s voor met nauwkeurige aanduiding van elke stap in het proces, zodat wij op voorhand met zekerheid de weg beschrijven die wij samen zullen doorlopen tot de totale voldoening van de objectieven.

TEAM

José Antonio Cantó Hidalgo. Architect + Technisch Architect

Nathalie De Vuyst. Beeldende Kunsten + Interieur

CONSULTANTS

Eduardo Díez Guerrier (IDEEE). Ontwerp en Berekening Structuren

Gaspar Valencia García. Ontwerp en Berekening Installaties

David Berenguer Solbes. Ontwerp en Berekening Installaties

Javier Blasco Maestro. Industrieel Beheer

Luís de Diego Fort. Technisch Architect

Ernesto Pérez Colomina. Technisch Architect

José Manuel Puerta González. Technish Architect

Carlos Romero Chillón. Topografie

Inmaculada Aznar García. Juridisch Advies

PRIJZEN

2º Prijs | Uitbreiding kerkhof van Guardo | Guardo, Palencia 2015

1º Prijs | Dienstgebouw voor leden. Sporthaven van Denia | Denia, Alicante 2004

2º Prijs | Hoofdzetel oorsprongsbenaming Officiële Orde van architecten van Alicante | Elda, Alicante 2003

Speciaal Prijs | Cultureel Centrum| Orzinuovi, Brescia (Italy) 2000

TENTOONSTELLINGEN

Alicante Officiële Orde van Architecten | 2006-2007 Architectuur Tentoonstelling| Alicante 2008

“Dienstgebouw voor leden. Sporthaven van Denia”

PUBLICATIES

Recente Architectuur in Alicante. ARA 07 | ViA Architecture | Spain. ISSN 1888-3702

Monasterio de Santa María de Valbuena. Teke | Cátedra de Análisis de Formas I  de la ETSAV | Spain, ISBN 84-7009-455-6

Wedstrijd voor Europese Architectuur Studenten | City of Orzinuovi