Estudio de Arquitectura Alicante. Arquitectos Alicante. Proyectos de vivienda. Proyectos de nueva construcción

Het voorwerp van de wedstrijd behelst het ombouwen van een bestaande ruimte tot de nieuwe hoofdzetel van de plaatselijke afdeling regio Elda-Vilena van het in Elda gelegen Colegio territorial de arquitectos de Alicante.
Het voorstel toont een schematisch ontwerp van de hoofdzetel waarin twee duidelijk verschillende activiteiten kunnen samengaan, namelijk zowel een doeltreffend bestuur van het college als het organiseren van opleidingen, tentoonstellingen, etc., waarbij de ongewone omgeving aandacht en karakter stimuleert.
In deze zin maakt de ruimtelijke oplossing nadrukkelijk gebruik van de ‘spanning’ die tussen vloer en plafond heerst omwille van hun nabijheid, zoals twee druppels water die elkaar willen bereiken, maar waarbij in dit geval de afstand tussen beide vlakken deze verhindert met mekaar in contact te komen. Hierdoor ontstaat een geëxtrudeerde ruimte met daarin een subtiel, maar gevatte scheiding tussen de beheerruimte en de multifunctionele zaal, waarbij de eerste een dynamisch en de tweede een statisch karakter uitstraalt. Op deze manier ontstaat het idee van een afbakening, met aan de ene kant een vlotte beheerplek voor architecten en anderzijds een nette en polyvalente ruimte voor de diverse activiteiten die erin plaats kunnen vinden.

Arquitectura en la Costa Blanca. Proyectos de viviendas unifamiliares exclusivas. Obras de Reforma e Interiorismo en Alicante.

De strategie is eenvoudigweg een door gebinten ingedeelde verdieping, waar de twee belangrijkste ruimtes, met name verhandeling + nazicht en de multifunctionele zaal, de openbare weg niet uit het oog verliezen en geflankeerd worden door bijkomende ruimtes, dewelke deze hoofdruimtes bedienen en op ordelijke wijze het schijnbaar willekeurig resterend ontwerp van de verdieping uitmaken. Tot afwerking van deze ononderbroken ruimtes, bevindt zich een expressieve en glanzende glasplaat die als een baken het licht van de patio opneemt, de toiletten in het duister houdt, ons de bibliotheek + vergaderruimtes toont en hierdoor de overige ruimtes overheerst.
Een bijzondere nadruk is gelegd op het laten uitkomen en waarderen van de ruimtelijke indeling, en bijgevolg ook de heersende organisatie, dankzij de hal die zich middenin de bezoekruimtes, klantenservice, bibliotheek en kantoren bevindt, waar de bezoeker echt kennis neemt van de organisatie van de zetel en tegelijkertijd “ontdekt” hoe zich te verplaatsen tussen de ruimtes wat tevens zorgt voor een speelse spanning die naar onze mening deze ombouw verrijkt.
Anderzijds is het de bedoeling dat deze centrale ruimte de mogelijk biedt om diverse situaties te kunnen creëren, dankzij eenvoudige maar functionele bewegende schermen die toelaten, naargelang het geval, de beheerruimte af te blinden en af te zonderen, de tentoonstellingsruimte te splitsen en de ruimtelijke ordening te wijzigingen zonder verstoring van de overkoepelende ruimtelijke ordening van het project.

Departement: Architectuurdiensten

Titel: Regionale Zetel van de Architecten Vereniging Alicante

Locationn: Elda, Alicante

Datum: 2003

Oppervlakte: 226,88 m2

Budget: 91.700 €

Klant: CTAA

Type: Architectuurwedstijd

Status: Project | 2º Prijs

 

Architecten: Marian Cáliz Cámara + Javier Vázquez Ramos + José Antonio Cantó Hidalgo

MAPS_GMAS