Ampliación cementerio. Arquitectura Alicante. Arquitectos Altea.

Wij zijn gevestigd in een kleine begraafplaats die dateert uit de jaren 60, gemaakt zoals zo velen uit deze tijd met een symmetrische opstelling rond een axiale schacht, waar zich tegenwoordig nissen in de omtrek bevinden, net zo gevarieerd als de graven die verspreid liggen op de begraafplaats. Op deze manier komt het oog, waar we ook kijken, de dood tegen, maar niet op een symbolische manier, noch een transcendente of minder mooie manier, maar met een anekdotisch residu ervan, de uitvaartattributen die vaak een goed beeld van de religie van de overledene en de smaak van zijn geliefde geven, verhalen die de huidige ruimte doordringen, en zonder enige organisatie behalve de kolonisatie van de ruimte op basis van rationaliteit, is de ruimte in deze begraafplaats eindelijk vervuld, wat een plaats waar waarden zoals reflectie of transcendentie zouden moeten overheersen omvormt tot een eenzame en soms grimmige plek.

De ingreep richt zich op het maken van een extensie waar de geïdentificeerde gebreken verbeterd worden, en voorziet de nieuw gecreëerde ruimte van de nodige sereniteit en schoonheid, waar naast het creëren van een rustplaats voor overledenen, het de co-existentie mogelijk maakt van verschillende begrafenisculturen (confessioneel binnen verschillende religies en niet-confessioneel) met voldoende privacy, zonder anderen te belasten. Een ruimte die uitnodigt tot bezoeken, waar verschillende sensaties en geloven kunnen gedijen, en waar gebruikers opnieuw verbonden kunnen raken met de herinnering van hun geliefden in de meest gunstige omgeving.

In essentie was de ingreep ontworpen als een lineaire tuin die aan de bestaande begraafplaats gehecht is. Een dergelijke tuin wordt beschouwd als een “hortus conclusus”, een plaats voor bezinning en reflectie, een ruimte om in rond te dwalen en te observeren, en waar de natuur een vooraanstaande rol speelt.

Ampliación de Cementerio. Arquitectura funeraria. Arquitectos Jávea.

Met betrekking tot de verdeling van de inrichting, is deze op soortgelijke wijze gestructureerd als een barcode, dat wil zeggen, de tuin bestaat uit thematische balken van verschillende breedtes maar identieke lengtes. De balken zijn  voornamelijk samengesteld uit voetgangerspaden afgewisseld met grasheuvels van een bepaalde hoogte, met daarboven rijen met berkenbomen. Deze groene gebieden zetten enkele doorgangen uit die enigszins intiem zijn, waar verschillende beschikbare begraafplaatsen gevestigd zijn, alsook de niet-confessionele begraafplaats. Het bosgebied geeft dit gevoel van intimiteit doordat in de lengterichting van het pad verschillende gangpaden omkaderd zijn, en in de dwarsdoorsnede functioneert het als een filter, alsof het een bos van naalden is, naast het verlenen van kleur aan de hele chromatische rijkdom door de seizoenen heen.

In deze ingreep kan een ander soort gebruik of ‘balk’ worden gezien, er is een vijver vlakbij de westelijke begrenzing om zo in te spelen op de behoefte van de degenen die het as van de overledene willen verstrooien en een laaggelegen ruimte naast de grens. Hier bevindt zich de begraafplaats met een hogere dichtheid, bestaande uit 300 niseenheden en 55 columbariums. Deze elementen; water, aarde en lucht (omkaderd door het laaggelegen niveau) symboliseren en vatten de elementen van natuur samen die het meest gerelateerd zijn aan uitvaartgewoonten.

Ampliación de cementerio. Arquitectura Alicante. Obra Pública.

Het hele ensemble is afgewerkt met een dienstgebouw en een middelpunt dat een verbinding tussen de algemene en laaggelegen niveaus mogelijk maakt. Deze gebruiken zijn vakkundig ingericht in een ruimte die de omgeving bevrijd van onze rol in de kerkhof procedure. Het is een ruimte “tussen wanden” die twee doelen dienen, de dienstruimten verbergen terwijl het contrast tussen nieuw en oud wordt onderstreept, en laat een fysieke scheiding tussen de twee zien.

Ampliación de cementerio. Arquitectura Alicante.

Tenslotte lossen deze omstreken, als ware ze een geanimeerd element hebben, niet alleen het probleem van de verbinding tussen twee ruimten op, maar bieden ook een pad voor uitbreiding. Dit wordt mogelijk gemaakt door de invoering van deze nieuwe “eenheid” in de bestaande begraafplaats, voorbijgaand aan de wand die boven de toren gesitueerd is aan de noordelijke begrenzing, en de toeschouwer uitnodigt tot het verlengen van de axiale wandeling langs het pad die wordt afgelegd om de begraafplaats vanaf het begin binnen te gaan, hoewel er een heel andere ervaring staat te wachten na het oversteken van deze nieuwe drempel.

Ampliación de Cementerio. Arquitectura funeraria. Arquitectos Denia.
Ampliación de Cementerio. Arquitectura funeraria. Arquitectos Altea.

Wat betreft de materiële elementen wilden we de ingreep uitvoeren door zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken, waarvan beton en begroeiing het meest is gebruikt. Deze beslissing is gemaakt met de dubbele doelstelling om een homogene en neutrale omgeving te creëren die helpt bij het benadrukken van sereniteit, en ook voor economische redenen.

Ampliación cementerio. Arquitectura Alicante. Arquitectos Alicante.

Gewapend beton wordt gebruikt in alle tectonische elementen van het voorstel. Alle voornaamste verticale wanden (periferiehek, muren en gevels) zijn gemaakt van gewapend beton, afgewerkt met houten latten in een rechtopstaande positie. Een simpele afwerking die het gevoel opwekt in de toeschouwer dat deze elementen uit de grond “opkomen”, waartoe zij altijd behoorden. Aan de andere kant, zijn de horizontale vlakken met platen vastgesteld (in het dienstgebouw) of met gepolijste tegels van beton rond het voetgangerspad of gemengde pad. In het laatste geval worden ze afgewisseld met open voegen waar gras kan groeien.

Met betrekking tot de voorgestelde vegetatie zijn er maar twee soorten, grasoppervlakten in de terpen die de begraafplaatsen aan het oppervlak scheiden en het bosgebied, voorzien van rijen met berken. Deze boom is afkomstig uit Palencia, vereist weinig tot geen onderhoud, wat zeer geschikt is voor koude en natte weersomstandigheden in het gebied, en is van grote sierwaarde door de zilveren schors en de kleur die het gebladerte krijgt tijdens de herfst, in toevoeging tot de symbolische betekenis verbonden met de dood in verschillende culturen en religies (voor het christendom symboliseert het toegang tot het paradijs).

Arquitectura funeraria Alicante. Arquitectos Alicante.

Departement: Architectuurdiensten

Titel: Vitbreiding Kerkhof van Guardo

Locatie: Guardo, Palencia

Datum: 2015

Oppervlakte: 4.345,70 m2

Budget: 200.000 euros

Klant: Gemeentehuis van Guardo

Type: Architectuurwedstrijs

Status: Ontwerp | 2º Prijs

 

Project Architect: José Antonio Cantó Hidalgo

MAPS_GMAS